กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้าง] 10 -14 มี.ค. 2557  พนักงานรับสายโทรศัพท์

"กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้าง] 10 -14 มี.ค. 2557  พนักงานรับสายโทรศัพท์"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12829 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานรับสายโทรศัพท์
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 14 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร.1584) ตำแหน่ง พนักงานรับสายโทรศัพท์ (กลุ่มงานบริการ)

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน (1584) กองตรวจการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก ปฏิัติงานเป็นผลัดๆ ละ 8 ชั่วโมง

คุณสมบัติ เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ รับสายโทรศัพท์จากประชาชนที่ต้องการรายละเอียดข้อมูลการติดต่อขอดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบก และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่กรมการขนส่งทางบกกำกับดูแล รวมถึงตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและดอนสายภายในให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดส่งและติดตามความคืบหน้าของข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆ และรายงานผลให้กับประชาชนได้ทราบเป็นระยะๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สมัครงาน กรมการขนส่งทางบก งานราชการ กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร สอบ กรมการขนส่งทางบก 2557 สอบ กรมการขนส่งทางบก 57 กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง กรมการขนส่งทางบก :สมัครด้วยตนเอง  

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 1 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่