กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้าง] 10 -14 มี.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ขนส่ง

"กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้าง] 10 -14 มี.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ขนส่ง"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12830 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 14 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตามโครงการรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (รถโมบาย) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง

คุณวุฒิ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนผู้ตรวจการ ในการตั้งจุดตรวจจับความเร็วของรถตามกฎมหายว่าด้วยการขนส่งทางบก และเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการในการออกตั้งจุดตรวจสอบปราปรามและจับกุมผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
  2. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของรถที่ได้ทำการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอผู้ควบคุมการตรวจจับ
  3. จัดทำหนังสือส่งให้ผู้ขับรถไปพบนายทะเบียนเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย โดยนำเสนอผู้ควบคุมการตรวจจับ
  4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดการส่งหนังสือให้ผู้ขับรถไปพบนายทะเบียน
  5. จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือหนังสือให้ผู้ขับรถไปพบนายทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องลงในระบบคอมพิวเตอร์
  6. เป็นผู้รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวมทั้งติดตามรายงานผลการดำเนินคดี
  7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ สถิติผู้ถูกดำเนินคดี ประมวลผลสถิติในระบบคอมพิวเตอร์
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สมัครงาน กรมการขนส่งทางบก งานราชการ กรุงเทพ กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร สอบ กรมการขนส่งทางบก 2557 สอบ กรมการขนส่งทางบก 57 กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง กรมการขนส่งทางบก :สมัครด้วยตนเอง  

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 1 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่