กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 13 ม.ค. -13 ก.พ. 2557  นักวิชาการชั่งตวงวัด

"กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 13 ม.ค. -13 ก.พ. 2557  นักวิชาการชั่งตวงวัด"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12570 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการชั่งตวงวัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ม.ค. – 13 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมการค้าภายใน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เรื่อง ขยายกาหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตาแหน่ง นักวิชาการชั่งตวงวัด

—————————-

ตามประกาศกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 3 มกราคม 2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ

เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัด โดยกาหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13

มกราคม 2557 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2557 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 3

กุมภาพันธ์ 2557 นั้น

เนื่องจากปัญหาทางการเมืองทาให้ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และทาให้

ผู้สมัครไม่สามารถสมัครสอบได้ตามวันและเวลาดังกล่าวได้ จึงขยายกาหนดเวลารับสมัครฯ ต่อไปอีก

จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

ทางเว็บไซต์ www.dit.go.th

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

(นายสมชาติ สร้อยทอง)

อธิบดีกรมการค้าภายใน

สมัครงาน กรมการค้าภายใน งานราชการ กรุงเทพ กรมการค้าภายใน รับสมัคร สอบ กรมการค้าภายใน 2557 สอบ กรมการค้าภายใน 57 กรมการค้าภายใน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการค้าภายใน :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 13 -24 ม.ค. 2557  นักวิชาการชั่งตวงวัด

"กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 13 -24 ม.ค. 2557  นักวิชาการชั่งตวงวัด"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12364/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการชั่งตวงวัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 – 24 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียกวันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการค้าภายใน :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่