กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ [จ้างเหมาบริการ] 3 -20 ก.พ. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

"กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ [จ้างเหมาบริการ] 3 -20 ก.พ. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12667 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 20 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน : 1. ทดสอบสารประกอบคาร์บอนิล (Carbonyl Compounds) ในตัวอย่างอากาศ ด้วยเครื่อง HPLC
2. ทดสอบสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในตัวอย่างอากาศ ด้วยเครื่อง GC/MS
3. ปฏิบัติงานเอกสารของห้องปฏิบัติการ
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
3.มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Applications โดยเฉพาะ Excel ได้ดี และสามารถจัดทำรายงานผลการทดสอบตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคำนวณได้
5.มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
6.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กรมควบคุมมลพิษ :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

วิธีสมัคร : ส่งเอกสาร
1. ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา : ปริญญาบัตร และTranscript
3. หนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี) การฝึกอบรมต่างๆ
มาที่ nuch.k@pcd.go.th และ nongyao.s@pcd.go.th
ผู้ประสานงาน : นุช คูหาสวรรค์ กลุ่มห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 0-2298-2805

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่