กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ [จ้างเหมาบริการ] บัดนี้ -07 ม.ค. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

"กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ [จ้างเหมาบริการ] บัดนี้ -07 ม.ค. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12306/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: -ไม่ระบุ-
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 07 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะของงาน : 1. ทดสอบปริมาณ Nutrient (ไนเตรท ไนไตรท์ แอมโมเนีย ฟอสเฟต) ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติงานเอกสารภายในห้องปฏิบัติการ
คุณสมบัติ : ๑.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์
๓.มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
๔.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Applications โดยเฉพาะ Excel ได้ดี และสามารถจัดทำรายงานผลการทดสอบตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคำนวณได้
๕.มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
๖.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม


วิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กรมควบคุมมลพิษ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

วิธีสมัคร : ส่งเอกสาร
1. ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา : ปริญญาบัตร Transcript
3. หนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี) การฝึกอบรมต่างๆ
มาที่ maneerat.u@pcd.go.th
ผู้ประสานงาน : มณีรัตน์ อุ่นจิตต์วรรธนะ กลุ่มห้องปฏิบัติการ [maneerat(dot)u(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 0-2298-2545, 0-2298-2548

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  Project Assistant

"กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  Project Assistant"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12305/ หรือ
ตำแหน่ง: Project Assistant
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 20,000-30,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะของงาน : -Coordinate/arrange meeting/seminar/workshops under the project.
-Provide liaison with various stakeholders and government officer/JICA expert.
-Manage contract work for outsource short expert, translation, copy and rental car.
-General secretarial work in office
-Budget management under supervision of Japanese expert.
-Prepare/draft meeting memo/minutes .
-Provide simple translation of Thai document.
-Arrange visit/meeting for experts and accompany.
-Any other work assigned by JICA experts and/or relevant government officers.
(Refer to project at http://www.jica.go.jp/project/english/thailand/013/index.html)
คุณสมบัติ : -University graduate. Science/Engineering major is preferred but not the condition.
-Ability to work independently with minimum supervision
-Working knowledge of English and Thai (speaking/writing/reading).
-Willingness to work in dynamic environment (need to work with Japanese experts, various government agency, private sector, academic and NGOs)
-Willingness to have business trip/stay to Rayong
วิธีสมัคร : fukudam@jasmine.ocn.ne.jp or call 088-6598418.
ผู้ประสานงาน : อร่าม [aram(dot)b(at)pcd(dot)go(dot)th] สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 02 298 2442


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมควบคุมมลพิษ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่