กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ [จ้างเหมาบริการ] บัดนี้ -14 มี.ค. 2557  บุคลากร

"กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ [จ้างเหมาบริการ] บัดนี้ -14 มี.ค. 2557  บุคลากร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12822 หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะของงาน : – สนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การบริหารงาน ด้านทรัพยากรบุคคล

– การติดต่อ ประสานงาน และอำนวยการ กับหน่วยงานภายในภายนอกส่วนราชการ

– การดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของฝ่ายการเจ้าหน้าที่

– สนับสนุนงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดประชุม

– ปฏิบัติหน้าที่พนักงานธุรการประจำฝ่ายการเจ้าหน้าที่

คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

3. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้ หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และสามารถอุทิศเวลาให้ส่วนรวม

4. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

6. มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Word, MS Excel, MS PowerPoint การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และ Internet

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กรมควบคุมมลพิษ :สมัครด้วยตนเอง  

วิธีสมัคร : – ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -14 มีนาคม 2557 ภายในวันและเวลาราชการ

ผู้ประสานงาน : นายสุริยา เสมาน้อย ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ [suriya(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2298 2075 – 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่