กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 10 -19 มี.ค. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

"กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 10 -19 มี.ค. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13063 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,300
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 19 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ป.โท)

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ

เงินเดือน : 15,300 บาท

ลักษณะของงาน : 1. ศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างน้อย 2 แหล่งที่กำหนดตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

2. สนับสนุนการปฏิบัติงานในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมแก่แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีศูนย์ช่วยเหลือฯ เปิดให้บริการ

3. การจัดทำกลไกหรือระบบเพื่อหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ปัญหา อุปสรรค และกรณีศึกษา ระหว่างเครือข่าย และศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และรวบรวมเป็นข้อมูลในฐานข้อมูลองค์ความรู้ใน ?ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมาย (CAC Information Center)?

4. ไปปฏิบัติงานจัดเตรียมการฝึกอบรมศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

5. ดำเนินการจัดทำเครือข่ายสถานประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

6. ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 แหล่งกำเนิดมลพิษ

7. จัดทำรายงานเสนอผลการดำเนินงานการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ดำเนินการ

คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office และสามารถจัดทำรายงานพร้อมประเมินผลการดำเนินงานได้

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรุงเทพ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :สมัครด้วยตนเอง  

วิธีสมัคร : 1. สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 กรมควบคุมมลพิษ

2. สมัครผ่าน e-mail โดยส่งประวัติส่วนตัวมาที่ jeeraporn.t@pcd.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวจีฬาภรณ์ ไทยขำ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ [jeeraporn(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 0-2298-2551

ระยะเวลารับสมัคร : 10-Mar-14 ถึง 19-Mar-14

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่