กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 28 มี.ค. -04 มี.ค. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

"กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 28 มี.ค. -04 มี.ค. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13243 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,300
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มี.ค. – 04 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ลักษณะของงาน : 1. ทดสอบตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในตัวอย่างอากาศ
2. เตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง (Canister)
3. จัดทำสถิติการเตรียม การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
3.มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Applications โดยเฉพาะ Excel ได้ดี และสามารถจัดทำรายงานผลการทดสอบตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคำนวณได้
5.มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
6.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรุงเทพ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :สมัครด้วยตนเอง  

วิธีสมัคร : ส่งเอกสาร
1. ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา : ปริญญาบัตร และTranscript
3. หนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี) การฝึกอบรมต่างๆ
ทาง e-mail: sureeporn.l@pcd.go.th
ผู้ประสานงาน : สุรีย์พร ล้ออัศจรรย์ กลุ่มห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม [sureeporn.l@pcd.go.th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 0-2298-2548

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่