กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 11 -22 เม.ย. 2557  พนักงานธุรการ

"กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 11 -22 เม.ย. 2557  พนักงานธุรการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13370 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 22 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
ลักษณะของงาน : สนับสนุนงานสารบรรณ งานงบประมาณ และงานพัสดุ
คุณสมบัติ : 1) เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี เลขานุการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
4) ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรุงเทพ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :สมัครด้วยตนเอง  

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ชั้น 7 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ผู้ประสานงาน : นางสุรัฐา กวักหิรัญ/นางสาวกนกพร โกษาวัง ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย [kanokporn.k@pcd.go.th] สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 022982424

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่