กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 -16 ม.ค. 2558  นักวิชาการเผยแพร่