กรมคุมประพฤติเปิดรับสมัครสอบ 5 มี.ค. -13 มี.ค. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ

"กรมคุมประพฤติเปิดรับสมัครสอบ 5 มี.ค. -13 มี.ค. 2557  เจ้าพนักงานธุรการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12854 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 9,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 มี.ค. – 13 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
————————————–
ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่
(๑) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน ๗,๖๒๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๓๘๐ บาท จำนวนอัตราว่าง ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทาง การบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สมัครงาน กรมคุมประพฤติ งานราชการ ปทุมธานี กรมคุมประพฤติ รับสมัคร สอบ กรมคุมประพฤติ 2557 สอบ กรมคุมประพฤติ 57 กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมคุมประพฤติ :สมัครด้วยตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร ๐๒-๕๘๑-๓๕๐๙ ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี อาจไม่รับสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 มี.ค. 2557
สอบวันที่: 17 มี.ค. 2557
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่