กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 4 พ.ย. -18 พ.ย. 2559 |วิศวกร,นายช่างเทคนิค,พนักงานธุรการ

กรมท่าอากาศยาน

“กรมท่าอากาศยาน”

ลิงค์: https://iqepi.com/36403/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,นายช่างเทคนิค,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 พ.ย. – 18 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

ด้วยกรมท่าอากาศยาน จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่างตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และที่ กค 0428/ว 112 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมท่าอากาศยานจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สังกัด/ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาในการจ้าง

กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (ส่วนกลาง)

ลำดับที่ ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก อัตราค่าจ้าง
1.1 วิศวกร 1 15,000
1.2 วิศวกร 1 15,000
1.3 นายช่างเทคนิค 2 11,500
1.4 นายช่างเทคนิค 2 11,500
1.5 นายช่างเทคนิค 2 11,500
1.6 พนักงานธุรการ 2 11,500

 สมัครงาน กรมท่าอากาศยาน งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมท่าอากาศยาน รับสมัคร สอบ กรมท่าอากาศยาน2559 สอบ กรมท่าอากาศยาน 59 ehenbook.com กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 7 ต.ค. -21 ต.ค. 2559 |รวม 248 อัตรา หลายตำแหน่ง

กรมท่าอากาศยาน

“กรมท่าอากาศยาน”

ลิงค์: https://iqepi.com/36288/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม 248 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ต.ค. – 21 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรัมยั ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานหัวหิน และท่าอากาศยานปาย
 

สมัครงาน กรมท่าอากาศยาน งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมท่าอากาศยาน รับสมัคร สอบ กรมท่าอากาศยาน2559 สอบ กรมท่าอากาศยาน 59 ehenbook.com กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมท่าอากาศยาน :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่