กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 27 ม.ค. -17 ก.พ. 2557  ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างสำรวจ,พนักงานสำรวจข้อมูล

"กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 27 ม.ค. -17 ก.พ. 2557  ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างสำรวจ,พนักงานสำรวจข้อมูล"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12579 หรือ
ตำแหน่ง: ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างสำรวจ,พนักงานสำรวจข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 9,400-10,200+
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 17 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศจังวหัดปทุมธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยจังหวัดปทุมธานีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริาหรงานที่ราชพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามอัตราที่กรมธนารักษ์กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายช่างสำรวจ

จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามอัตราที่กรมธนารักษ์กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา


พนักงานสำรวจข้อมูล

จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามอัตราที่กรมธนารักษ์กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสำรวจ

สมัครงาน กรมธนารักษ์ งานราชการ ปทุมธานี กรมธนารักษ์ รับสมัคร สอบ กรมธนารักษ์ 2557 สอบ กรมธนารักษ์ 57 กรมธนารักษ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมธนารักษ์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ (09.00-11.45 น. และ 13.00-16.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: ก่อนสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  นายช่างไฟฟ้า

"กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  นายช่างไฟฟ้า"

ลิงค์: https://iqepi.com/12439/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พืีนที่อุตรดิตถ์

สมัครงาน กรมธนารักษ์ งานราชการ อุตรดิตถ์ กรมธนารักษ์ รับสมัคร สอบ กรมธนารักษ์ 2557 สอบ กรมธนารักษ์ 57 กรมธนารักษ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมธนารักษ์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  พนักงานนำชม

"กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  พนักงานนำชม"

ลิงค์: https://iqepi.com/12405/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานนำชม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา ภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยว อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

  1. ต้องรับและนำชมนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์
  2. สำรวจ รวบตวม จัดทำสถิติ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
  3. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
  4. การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ศาลาธนารักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่