กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 24 -28 ก.พ. 2557  ,พนักงานการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน,เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานจำหน่ายบัตร,พนักงานขาย,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานทั้่วไป

"กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 24 -28 ก.พ. 2557  ,พนักงานการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน,เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานจำหน่ายบัตร,พนักงานขาย,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานทั้่วไป"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12728 หรือ
ตำแหน่ง: ,พนักงานการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน,เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานจำหน่ายบัตร,พนักงานขาย,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานทั้่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 – 28 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน

ด้วยกรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน การแสดงเหรียญกษาปณ์ และเงินตราไทย

ตำแหน่ง

 • พนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
 • นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
 • เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ปริญญาตรี)
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (ปริญญาตรี)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
 • เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ปวส.)
 • พนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.)
 • พนักงานจำหน่ายบัตร (ปวช.)
 • พนักงานขาย (ปวช.)
 • พนักงานขับรถยนต์ (ม.6)
 • พนักงานทั้่วไป (ม.3)

สมัครงาน กรมธนารักษ์ งานราชการ กรมธนารักษ์ รับสมัคร สอบ กรมธนารักษ์ 2557 สอบ กรมธนารักษ์ 57 กรมธนารักษ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 4 -19 ก.พ. 2557  -เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,พนักงานสำรวจข้อมูล,นายช่างไฟฟ้า

"กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 4 -19 ก.พ. 2557  -เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,พนักงานสำรวจข้อมูล,นายช่างไฟฟ้า"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12671 หรือ
ตำแหน่ง: -เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,พนักงานสำรวจข้อมูล,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 19 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (10%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า รวม 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามอัตราที่กรมธนารักษ์กำหนด วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์
 • พนักงานสำรวจข้อมูล อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามอัตราที่กรมธนารักษ์กำหนด ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ บัญชี เลขานุการ บริหาร และคอมพิวเตอร์
 • นายช่างไฟฟ้า  อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 11,500 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามอัตราที่กรมธนารักษ์กำหนด ปวส. สาขาไฟฟ้า

สมัครงาน กรมธนารักษ์ งานราชการ อุบลราชธานี กรมธนารักษ์ รับสมัคร สอบ กรมธนารักษ์ 2557 สอบ กรมธนารักษ์ 57 กรมธนารักษ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมธนารักษ์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่