กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 22 ม.ค. -04 ก.พ. 2557  นักบัญชี

"กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] 22 ม.ค. -04 ก.พ. 2557  นักบัญชี"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12557 หรือ
ตำแหน่ง: นักบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ม.ค. – 04 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว กรมบัญชีกลาง สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ

ตำแหน่ง นักบัญชี จานวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุไม่เกิน 35 ปี

2. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

3. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point เป็นอย่างดี

4. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป

สมัครงาน กรมบัญชีกลาง งานราชการ กรุงเทพ กรมบัญชีกลาง รับสมัคร สอบ กรมบัญชีกลาง 2557 สอบ กรมบัญชีกลาง 57 กรมบัญชีกลาง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมบัญชีกลาง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  อีเมล์  

สถานที่รับสมัคร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ อาคาร 9 ชั้น 7 ในวันและเวลาราชการ หรือ iastd.cgd@gmail.com , iastd@cgd.go.th โดยวิธีการแสกนข้อมูลพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

โทรศัพท์ 02-127-7000 ต่อ 4606 , 0-2534-4663 , 0-2534-4652

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี/นักบัญชี,พนักงานบริการ

"กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี/นักบัญชี,พนักงานบริการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/12428/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี/นักบัญชี,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม ที่ 1/2557 เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี/นักบัญชี และพนักงานบริการ

ด้วยสำนักงานเลขานุการกรม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี/นักบัญชี และพนักงานบริการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน..อ่านต่อคลิกที่ ดาวน์โหลดประกาศรับสอบด้านล่าง

สมัครงาน กรมบัญชีกลาง งานราชการ กรุงเทพ กรมบัญชีกลาง รับสมัคร สอบ กรมบัญชีกลาง 2557 สอบ กรมบัญชีกลาง 57 กรมบัญชีกลาง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว กรมบัญชีกลาง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่