กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ด้านดนตรีไทย,ดนตรีสากล) (9 – 13 ก.ย. 2556)

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ด้านดนตรีไทย,ดนตรีสากล)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,200
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
สำนักนันทนาการ 2 อัตรา
สำนักนันทนาการ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท เพื่อปฏิบัติงานประสานงานโครงการ ประจำกลุ่มงาน สำนักนันทนาการ ในปีงบประมาณ 2557 โดยปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

• คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 ด้านดนตรีสากล
1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 – 30 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านดนตรี
3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4. มีความสามารถด้านดนตรีสากล สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านดนตรีได้ และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
6. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

• คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 2 ด้านดนตรีไทย
1 เพศชาย / หญิง อายุ 20 – 30 ปี
2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านดนตรี
3 มีความสามารถด้านดนตรีไทย สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านดนตรีได้ และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
4 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
5 สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที

• การรับสมัคร
1. รับสมัครในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ระหว่าง วันที่ 9 – 13 กันยายน 2556 ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา
2. สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่กำหนด

• หลักฐานการรับสมัคร (นำมาแสดงในวันยื่นสมัคร)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (Tran script) จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

• เกณฑ์การพิจารณา
ประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กทม.)

• ประกาศผลการประเมินโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 ทาง www.dpe.go.th

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-2140120 ต่อ 4105 และ 02-2165413

วิธีการสมัครงาน  กรมพลศึกษา :

สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่กำหนด

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 13 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่: 16 ก.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 17 ก.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่