กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 20 ก.พ. -12 มี.ค. 2557  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยดินและปุ๋ย)

Spread the love

"กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 20 ก.พ. -12 มี.ค. 2557  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยดินและปุ๋ย)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12597 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยดินและปุ๋ย)
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,000-23,100
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.พ. – 12 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน กรมวิชาการเกษตร งานราชการ กรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร สอบ กรมวิชาการเกษตร 2557 สอบ กรมวิชาการเกษตร 57 กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 20 ก.พ. -12 มี.ค. 2557  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านชีวเคมี)

Spread the love

"กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 20 ก.พ. -12 มี.ค. 2557  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านชีวเคมี)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12596 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านชีวเคมี)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.พ. – 12 มี.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


สมัครงาน กรมวิชาการเกษตร งานราชการ กรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร สอบ กรมวิชาการเกษตร 2557 สอบ กรมวิชาการเกษตร 57 กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 29 ม.ค. -4 ก.พ. 2557  ,ช่างไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Spread the love

"กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 29 ม.ค. -4 ก.พ. 2557  ,ช่างไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12578 หรือ
ตำแหน่ง: ,ช่างไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์,หนองคาย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ม.ค. – 4 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ช่างไฟฟ้า (เขต 3) กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม ค่าตอบแทน 11,280 บาท บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศวพ.กาฬสินธุ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ตรวจ ทดสอบ ซ่อมประกอบ ดัดแปลง แก้ไข และติดตั้งงานไฟฟ้าหรือ
  2. บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอิเลคทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เขต 3) กลุ่มงานบริหารทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตีร ในสาขาวิชารัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 18,000 บาท บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศวพ.หนองคาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ ประสานแผนงาน และงบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับนดยบายอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวัดความสำเร็จของงานได้
  2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน กรมวิชาการเกษตร งานราชการ กาฬสินธุ์,หนองคาย กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร สอบ กรมวิชาการเกษตร 2557 สอบ กรมวิชาการเกษตร 57 กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 07 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 22 ม.ค. -04 ก.พ. 2557  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)

Spread the love

"กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 22 ม.ค. -04 ก.พ. 2557  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)"

ลิงค์: https://iqepi.com/12404/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 16,400-18,040
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ม.ค. – 04 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่นี่