กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ บรรณารักษ์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (- – ไม่ระบุ – 2556)

กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

 ๑. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

  คุณสมบัติ

 –     วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา

 –     มีทักษะการบริหารจัดการ การประสานงาน

 –     ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 ติดต่อ คุณเพ็ญพิชชา ๐๒-๒๐๑-๗๐๓๒ คุณจารุนี ๐๒-๒๐๑-๗๒๙๕ คุณสุวศรี ๐๒-๒๐๑-๗๒๖๑

 ๒. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา

  คุณสมบัติ

 –     วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

 –     มีความรู้ และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer ฯลฯ

ติดต่อ คุณนภดล และคุณจรรยพร ๐๒-๒๐๑-๗๒๘๕

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: – – ไม่ระบุ – 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่