กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ [จ้างเหมาบริการ] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  

"กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ [จ้างเหมาบริการ] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  "

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12325/ หรือ
ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: -ไม่ระบุ-
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัคร อัตราจ้างเหมาจำนวน 1 อัตรา

เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ม.ค. 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 15 ก.ย. 2557 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน

รายละเอียดดังนี้

1. วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) และ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ แมคคาทรอนิกส์ เครื่องกลหรือเทียบเท่า

2. ปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์ ทดสอบ

3. เอกสารระบบคุณภาพ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ  ผู้ที่มีวุฒิวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ วิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาโทก็สามารถสมัครได้

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง  10 ม.ค. 2557 นี้


วิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ไม่ระบุ  

สนใจติดต่อ

คุณวันชัย ชินชูศักดิ์ (นักวิทยาศาสตร์ชำนาญงานพิเศษ)

กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์ ทดสอบ

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อาคารมาตรวิทยาและสารสนเทศ ชั้น 2 ห้อง 218

มือถือ 089 7971357 โทรศัพท์ 02-2017317 แฟกซ์ 02-2017323

 

Email: wanchai@dss.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่