กรมศุลกากร -27 ส.ค. 2558  เลขานุการ ชั้น 1 เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Project on Verification to Protect the Circumvention on the Rules of Origin


กรมศุลกากร

“กรมศุลกากร”

ลิงค์: https://iqepi.com/32242/ หรือ
เรื่อง: เลขานุการ ชั้น 1 เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Project on Verification to Protect the Circumvention on the Rules of Origin


ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ

ด้วยกรมศุลกากรมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Project on Verification to Protect the Circumvention on the Rules of Origin โดยการสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมศุลกากร
ประกาศรับสมัคร |

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่