กรมสรรพากร ใช้บัญชี “นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ” ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (24-26 ก.ค.2556)

Spread the love

กรมสรรพากร

หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อนำรายชื่อมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร ขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง ฝ่ายสรรหา ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองว่า “นำรายชื่อฯ”)

ตั้งแต่วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ดาวน์โหลดประกาศฯ การ นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของกรมสรรพากร

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่