กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ก.พ. 2563

Spread the love

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/6243/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารรสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :19500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีในสาขาหนึ่งหรือทางใดททางหนึ่ง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้

  1. รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษระเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของเครื่องและอุปกรณ์ เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทันสมัย และตรงตามความต้องการใช้ของผู้รับบริการ
  2. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดกับความต้องการของผู้รับบริการ
  3. เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
  5. ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 212 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่