กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 27 -31 ม.ค. 2557  ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ-นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

"กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 27 -31 ม.ค. 2557  ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ-นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12540 หรือ
ตำแหน่ง: ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ-นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,830
อัตราว่าง: 65
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : – ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


ชื่อตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : – ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก


ชื่อตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18020-19830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : – ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา 

สมัครงาน กรมสุขภาพจิต งานราชการ นนทบุรี กรมสุขภาพจิต รับสมัคร สอบ กรมสุขภาพจิต 2557 สอบ กรมสุขภาพจิต 57 กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสุขภาพจิต :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 07 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 27 ม.ค. -31 ม.ค. 2557  นักจัดการทั่วไป

"กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 27 ม.ค. -31 ม.ค. 2557  นักจัดการทั่วไป"

ลิงค์: https://iqepi.com/12527/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สมัครงาน กรมสุขภาพจิต งานราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัคร สอบ กรมสุขภาพจิต 2557 สอบ กรมสุขภาพจิต 57 กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 04 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 20 -24 ม.ค. 2557  นักจัดการงานทั่วไป

"กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 20 -24 ม.ค. 2557  นักจัดการงานทั่วไป"

ลิงค์: https://iqepi.com/12499/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 24 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง นัดจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

สมัครงาน กรมสุขภาพจิต งานราชการ นนทบุรี กรมสุขภาพจิต รับสมัคร สอบ กรมสุขภาพจิต 2557 สอบ กรมสุขภาพจิต 57 กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

กรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 025908447

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 21 -30 ม.ค. 2557  ,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ

"กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 21 -30 ม.ค. 2557  ,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/12498/ หรือ
ตำแหน่ง: ,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 – 30 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

  • นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป – ปริญญาตรี / 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ – ปวส. / 2 อัตรา

สมัครงาน กรมสุขภาพจิต งานราชการ กรุงเทพ กรมสุขภาพจิต รับสมัคร สอบ กรมสุขภาพจิต 2557 สอบ กรมสุขภาพจิต 57 กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -30 ม.ค. 2557  นักวิเทศสัมพันธ์

"กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -30 ม.ค. 2557  นักวิเทศสัมพันธ์"

ลิงค์: https://iqepi.com/12420/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตามประกาศสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแนห่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 2556 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครน้อยราย และเพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและเหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติ จึงขอขยายกำหนดเวลารับสมัครต่อไปอีก ไปถึงวันที่ 30 มกราคม 2557 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 31 มกราคม 2557

สมัครงาน กรมสุขภาพจิต งานราชการ กรุงเทพ กรมสุขภาพจิต รับสมัคร สอบ กรมสุขภาพจิต 2557 สอบ กรมสุขภาพจิต 57 กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

กลุ่มอำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  นักสังคมสงเคราะห์

"กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  นักสังคมสงเคราะห์"

ลิงค์: https://iqepi.com/12419/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกลุ่มที่ปรึกษษกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑) ให้บริการการปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

๒) รวบรวม ประมวล สรุป จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือพิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

๓) สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทำรายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ สถานการณ์และปัญหาด้านสังคม เพื่อประกอบการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูลการวางแผน การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

๔) รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการสื่อเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์

๕) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการพัฒนาและวางแผนด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๗) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

๘) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๙) ให้คำแนะนำและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค ทักษะในการดำเนินงานและพัฒนาบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

๑๐)ให้บริการข้อมูล เอกสาร ตำรา สื่อ และคู่มือในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว ชุมชน กลุ่ม องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการทาง สังคมและการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๑๑)ร่วมจัดการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน ครอบครัว กลุ่มชุมชน หน่วยงานภาครัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาที่กรมเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๒) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้งานโปรแกรม เช่น word , excel และ power point ได้เป็นอย่างดี

๓) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๔) มีประสบการณ์ทางด้านการปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน กรมสุขภาพจิต งานราชการ นนทบุรี กรมสุขภาพจิต รับสมัคร สอบ กรมสุขภาพจิต 2557 สอบ กรมสุขภาพจิต 57 กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มที่ปรึกษากรมสุภาพจิต อาคาร ๑ ชั้น ๓ กรมสุขภาพจิต โทร ๐ ๒๕๙๐ ๘๐๔๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 8 -14 ม.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

"กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 8 -14 ม.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน"

ลิงค์: https://iqepi.com/12386/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 14 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่