กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง(ภาษาอังกฤษ)

Spread the love

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/39567/ หรือ
เรื่อง: รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง(ภาษาอังกฤษ)


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตัวอย่าง 1

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
1. ส่วนกลาง  
1.1 ส่นกลางไม่สังกัดสำนัก/กอง  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน Director – General
– รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน)
– Deputy Director – General (Policy and Plan)

ตัวอย่าง 2

ชื่อตำแหน่งตามสายงาน

ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ General Administration Officer, Practitioner Level
นักจัดการงานทั่วไปชำนาการ General Administration Officer, Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ General Administration Officer, Senior Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ General Administration Officer, Expert Level
นักจัดการงานทั่วไปทรงคุณวุฒิ General Administration Officer, Advisory Level

 

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่