กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ต.ค. -4 พ.ย. 2562

Spread the love

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/5697/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ต.ค. – 4 พ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยจังหวัดนครนายก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัดศูนย์ถ่ายทอดเทคโโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

 

อัตราเงินเดือน :11280-13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวท.- ปวส.- อนุปริญญา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น

  1. รับผิดชอบในการร่วมผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
  2. ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรม และหน่วยงานที่เกียวข้อง
  3. ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ในการประชุม ฝึกอบรม หรือการนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ เช่น จัดทำแผนภาพแผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ
  4. ใช้และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพเคลื่อนไหว เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เพื่อประกอบคำบรรยายในการประชุมหรือการฝึกอบรมต่างๆ
  5. บันทึกเสียง ถ่ายภาพยนต์ และภาพนิ่งตลอดจนล้าง อัด ขยายภาพ จัดหา จัดเก็บ และควบคุมการเบิกจ่าย
  6. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช่าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก26000 ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 – 4 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่