กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รวบรวมจำแนกประเภทและจัดระบบหนังสือสัญญา/สนธิสัญญา (27 ก.ย. – 14 ต.ค. 2556)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่รวบรวมจำแนกประเภทและจัดระบบหนังสือสัญญา/สนธิสัญญา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กระทรวงการต่างประเทศ :

ดาวน์โหลดใบสมัคร(ท้ายประกาศรับสมัครฯ) และยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ฝา่ยประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ ในวันและเวลาราชการ หรือส่งจดหมายลงทะเบียนถึงกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง "สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ")

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.ย. – 14 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่: 18 ต.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 24 ต.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ ประจำกองวิทยุกระจายเสียง (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ ประจำกองวิทยุกระจายเสียง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประสงค์จัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ ประจำกองวิทยุกระจายเสียง

โทร.022035000 ต่อ 22090 หรือ 22981

วิธีการสมัครงาน  กระทรวงการต่างประเทศ :

ดาวน์โหลดใบสมัครหรือติดต่อนางสาวบุญรัตน์ แสงทอง หรือ นายวโรตม์ ชอินทรวงศ์ กองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 4 ต.ค. 2556
สอบวันที่: 7 ต.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 9 ต.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่