กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ (พิการ) (ขยายเวลารับสมัคร – 20 พ.ย. 2556)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ (พิการ)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 10,800-11,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กระทรวงการต่างประเทศ :

รับสมัครทางไปรษณีย์/โทรสาร (แฟกซ์)/อีเมล์

เปิดรับสมัครตั้งแต่: ขยายเวลารับสมัคร – 20 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่: 25 พ.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 27 พ.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (ระบบ Departmental Personnel Information System-DPIS) (24 ต.ค. – 1 พ.ย. 2556)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (ระบบ Departmental Personnel Information System-DPIS)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เคยศกึษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิตวิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กระทรวงการต่างประเทศ :

อีเมล์/โทรสาร/ไปรษณีย์

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ต.ค. – 1 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 13 พ.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 18 พ.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ พนักงานผู้ช่วยด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเขตแดน (บัดนี้ – 1 พ.ย. 2556)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง: พนักงานผู้ช่วยด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเขตแดน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสังคมศาสตร์ (อาทิเช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ เป็นต้น)
มีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเขตแดน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับหนึ่ง
ต้องแนบเรียงความแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ "มีผู้กล่าวว่าไทยเสียเปรียบอังกฤษกับฝรั่งเศสในการกำหนดเขตแดนในอดีต ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร" พิมพ์เรียงความมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส (ฟอนต์ Cordia ขนาด 16 point)

วิธีการสมัครงานจ้างเหมาบริการ กระทรวงการต่างประเทศ :

ดาวน์โหลดใบสมัคร (ท้ายประกาศรับสมัครฯ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ในวันและเวลาราชการ หรือส่งจดหมายลงทะเบีียนถึง กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง "สมัครการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเขตแดน กองเขตแดน")

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่: 15 พ.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 25 พ.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่