กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

"กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  ปฏิบัติงานด้านพัสดุ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12562 หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,400
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • ปริญญาโท 16,400 บาท + ค่าจ้างกรณีปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้าง
 • ปริญญาตรี 15,000 บาท + ค่าจ้างกรณีปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้าง

ระยะเวลาจ้าง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2557

ลักษณะงาน

 1. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
 2. วิเคราะห์การจัดหาพัสดุ
 3. บริหารสัญญา
 4. ช่วยดำเนินการเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
 5. ช่าวยดำเนินการเรื่องควบคุมภายใน
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย
 2. มีความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ขยันอดทน
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และรักงานบริการ
 4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

สมัครงาน กระทรวงวัฒนธรรม งานราชการ กรุงเทพ กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัคร สอบ กระทรวงวัฒนธรรม 2557 สอบ กระทรวงวัฒนธรรม 57 กระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ที่สำนักบริหารกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ (ชัั้น 20) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักบริหารกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ โทร.024228404, 8743, 8727

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่