กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 พ.ย. 2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลิงค์: https://ehenx.com/1244/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน จำนวน 1 อัตรา

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการ
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า
  3. สนับสนุนงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน รายละเอียดของรายการที่ต้องเบิกจ่าย เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน เงื่อนไขการส่งมอบงาน การตรวจรับ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรายละเอียดการขอเบิกจ่ายตามข้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการเบิกจ่ายเงิน
  4. สนับสนุนงานตรจสอบ ติดตามและประเมินผล ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการรับทุนสนับสนุนและร่วมทุนสนับสนุน ประเมินผลโครงการ วิเคราะห์ สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค และนำเสนอรายงานการประเมินผลโครงการ
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
  7. หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมและส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : napassawan.p@most.go.th
(เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์) หรือ สมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครคัดเลือก ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางเชื่อมชั้น 3 ห้อง 308 อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 – 23 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 พ.ย. 2561

แหล่งที่มา: http://www.tedfund.most.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนที่ ประกาศ 1 | 7 | แหล่งที่มา |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่