กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 24 ต.ค. -15 พ.ย. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กระทรวงอุตสาหกรรม

“กระทรวงอุตสาหกรรม”

ลิงค์: https://iqepi.com/36314/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ต.ค. – 15 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประจำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3.มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการใช้งาน Joomla และ photoshop จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.มีความสามารถในการประสานงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำเอกสารเพื่อรายงานผลการดำเนินงานได้

สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานในเอกสารแนบ โดยวันที่ยืนใบสมัครขอให้เตรียมเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชั้นที่ 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2202 3232

สมัครงาน กระทรวงอุตสาหกรรม งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร สอบ กระทรวงอุตสาหกรรม2559 สอบ กระทรวงอุตสาหกรรม 59 ehenbook.com กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  ,mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร |

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 24 ต.ค. -25 ต.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กระทรวงอุตสาหกรรม

“กระทรวงอุตสาหกรรม”

ลิงค์: https://iqepi.com/36313/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ต.ค. – 25 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

3.มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : word, excel, powerpoint และสามารถใช้งาน internet ได้เป็นอย่างดี

4.มีความสามารถในการประสานงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการต่าง ๆ

5.มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ ฟัง พูด อ่านเขียน ในระดับดี

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ชั้นที่ 6 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2202 3196, 0 2202 3179

 

สมัครงาน กระทรวงอุตสาหกรรม งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร สอบ กระทรวงอุตสาหกรรม2559 สอบ กระทรวงอุตสาหกรรม 59 ehenbook.com กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  ,mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 24 ต.ค. -25 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

กระทรวงอุตสาหกรรม

“กระทรวงอุตสาหกรรม”

ลิงค์: https://iqepi.com/36312/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ต.ค. – 25 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน กระทรวงอุตสาหกรรม งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร สอบ กระทรวงอุตสาหกรรม2559 สอบ กระทรวงอุตสาหกรรม 59 ehenbook.com กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  ,email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 |

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 24 พ.ค. -15 มิ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กระทรวงอุตสาหกรรม

“กระทรวงอุตสาหกรรม”

ลิงค์: https://iqepi.com/34926/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมา) จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สมัครงาน กระทรวงอุตสาหกรรม งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร สอบ กระทรวงอุตสาหกรรม2559 สอบ กระทรวงอุตสาหกรรม 59 ehenbook.com กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่