กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-22 ม.ค. 2561

Spread the love

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://iqepi.com/42690/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ม.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ.)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัตงาน

ด้วยกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในสังกัดกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงาน กลุ่มบริหารทั่วไป

ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

  1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานในด้านต่างๆ
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนปฏิบัติงาน
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) ของกองบริหารงานกองทุนฯ
  4. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557

ระยะเวลาการจ้าง จ้างคราวละ 1 ปี โดยจะต่อสัญญาต่อปี หากพนักงานกองทุนฯ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้กำหนดไว้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จกาารศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานการจัดทำเอกสาร การคำนวณ การนำเสนอ
  3. กองบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ปฏบิัติงานที่มอบหมายใหม่ ซึ่งแตกต่างจากตำแนห่งบรรจุได้ตามความเหมาะสมของนโยบายและภารกิจงาน


วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่