กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] ช่างปูน (บัดนี้ – 25 ธ.ค. 2556)

"กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] ช่างปูน (บัดนี้ – 25 ธ.ค. 2556)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12257/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างปูน
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ธ.ค. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตำแหน่ง ช่างปูน สำเร็จการศึกษา ปวช.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอนและโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างปูน
-ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างปูน
-ตรวจและทดสอบงานช่างปูนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
-จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
-สอบข้อเขียน -สอบภาคปฏิบัติ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 ธ.ค. 2556
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กองทัพอากาศ คลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานตัดผม (20 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2557)

"กองทัพอากาศ" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

【★】
ตำแหน่ง: พนักงานตัดผม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 11930
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -เป็นเพศชายหรือเพศหญิง
-สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ทำความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ
การสอบปฏิบัติ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
สอบสัมภาษณ์ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)
วิธีการประเมิน : – บุคลิกลักษณะ – การใช้ความรู้ – ท่วงทีวาจา – ปฏิภาณไหวพริบ – ความรู้ทั่วไป
เกณฑ์การประเมิน : ๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่