สำนักงานบริหารโครการกองทุนโลก เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ [ลูกจ้างชั่วคราว] ผู้ประสานงานด้านการติดตามกำกับและประิเมินผล (M&E Coordinator) (บัดนี้ – 5 ก.ย. 2556)

สำนักงานบริหารโครการกองทุนโลก เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค อาคาร 1 ชั้น 3 ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านการติดตามกำกับและประิเมินผล (M&E Coordinator)

จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานบริหารโครการกองทุนโลก  :

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี หรือ

ส่งข้อมูลทาง e-mail address: admin@thaiprddc.org, khamsawang_so@hotmail.com, i_nee_nee@hotmail.com

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่: 10 ก.ย. 2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่