การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ลูกจ้างเฉพาะงาน ม.6-ปวช. (บัดนี้ – 31 ส.ค. 2556)

การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน ด้วยกองซ่อมบำรุงรถสินค้าเขตบางซื่อ ศูนยืซ่อมบำรุง ด้านลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกลการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานจำนว 2 อัตรา

เพศหญิง ปฏิบัติงานที่ กอง วซค.บซ. จำนวน 1 อัตรา (ม.6,ปวช.)

เพศชาย ปฏิบัติงานที่แขวง สรค.บซ. จำนวน 1 อัตรา (ปวช.)

โดยได้รับค่าจ้างวันละ  300 บาท มีกำหนดระยะเวลาในการจ้างประมาณ 7 เดือน

อายุ 18-35 ปี

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการการรถไฟแห่งประเทศไทย :

ขอและยื่นใบสมัครที่กองซ่อมบำรุงรถสินค้าเขตบางซื่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตรงข้ามสถานีขนส่งหมอชิกใหม่ ถ.กำแพงเพ็ชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 025370184 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2556

สอบวันที่: 2 ก.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 3 ก.ย. 2556

ดูประกาศคลิกเลือกหน้า1 2 3

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่