การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างเฉพาะงาน] 27 ม.ค. -07 ก.พ. 2557  ,พนักงานการบัญชี (เสมียน),พนักงานบริการ (นักการ)

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างเฉพาะงาน] 27 ม.ค. -07 ก.พ. 2557  ,พนักงานการบัญชี (เสมียน),พนักงานบริการ (นักการ)"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12561 หรือ
ตำแหน่ง: ,พนักงานการบัญชี (เสมียน),พนักงานบริการ (นักการ)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 300.-/วัน
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 07 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศฝ่ายการเงินและการบัญชี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ด้วยฝ่ายการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานทำหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานการบัญชี (เสมียน) จำนวน 4 อัตรา สังกัดกองบัญชีรายได้ จำนวน 2 อัตรา สังกัด กองประมวลบัญชี จำนวน 2 อัตรา และพนักงานบริการ (นักการ) จำนวน 2 อัตรา สังกัด กองบัญชีรายได้ จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ในค่าจ้างวันละ 300.- บาท มีกำหนดระยะเวลาในการจ้างแต่ละตำแหน่งครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สมัครงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 57 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างเฉพาะงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและการบัญชี ตึกบัญชาการ ชั้น 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ (ตรงข้ามกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร.022204308 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 10 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ: 12 ก.พ. 2557

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างเฉพาะงาน] 22 -31 ม.ค. 2557  เสมียน

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างเฉพาะงาน] 22 -31 ม.ค. 2557  เสมียน"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12560 หรือ
ตำแหน่ง: เสมียน
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 300.-/วัน
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกองตรวจสอบควบคุมและประเมินผล เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

ด้วยกองตรวจสอบควบคุมและประเมินผล การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่เสมียน จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างวันละ 300.00 บาท มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันเริ่มลงนามในสัญญาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

สมัครงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 57 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างเฉพาะงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

กองตรวจสอบควบคุมและประเมินผล 530 อาคารกองเดินรถและสินค้า ถ.กำแพงเพชร2 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 025379031 ในวันและเวลาราชการ (09.30-16.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 06 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ: 10 ก.พ. 2557

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างเฉพาะงาน] 22 ม.ค. -04 ก.พ. 2557  นักการ

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างเฉพาะงาน] 22 ม.ค. -04 ก.พ. 2557  นักการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12559 หรือ
ตำแหน่ง: นักการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน: 300.-/วัน
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ม.ค. – 04 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สมัครงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 57 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างเฉพาะงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

สำนักงานผู้ว่าการตึกบัญชาการรถไฟฯ ชั้น 2 นพวงษ์ กรุงเทพฯ โทร. 022204262 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 06 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ: 10 ก.พ. 2557

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างเฉพาะงาน] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  ลูกจ้างเฉพาะงานแขวงรถพ่วงแก่งคอย

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างเฉพาะงาน] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  ลูกจ้างเฉพาะงานแขวงรถพ่วงแก่งคอย"

ลิงค์: https://iqepi.com/12445/ หรือ
ตำแหน่ง: ลูกจ้างเฉพาะงานแขวงรถพ่วงแก่งคอย
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


การรถไฟแห่งประเทศไทย กองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา ที่ วก.2/459/2556 เรื่อง เพิ่มเติมการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน

ตามที่กองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงานแขวงรถพ่วงแก่งคอย จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วตามหนังสือ ที่ วก.2/456/2556 ลว.20 ธันวาคม 2556 นั้น กองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอเพิ่มเติมรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

สมัครงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย งานราชการ นครราชสีมา การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 57 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างเฉพาะงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ที่ทำการกองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา ถ.รถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-6436

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 20 ม.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 21 ม.ค. 2557

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างเฉพาะงาน] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  พนักงานบริหารงานทั่วไป

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างเฉพาะงาน] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  พนักงานบริหารงานทั่วไป"

ลิงค์: https://iqepi.com/12443/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: ฿300.-/เดือน
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานแพทย์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน

โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร สำนักงานแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริหารงานทั่วไป แผนกบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบุรแัตรไชยากร สำนักงานแพทย์ จำนวน 1 อัตรา มีกำหนดระยะเวลการจ้างครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

สมัครงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 57 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างเฉพาะงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ที่แผนกบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร สำนักงานแพทย์ ชั้น 2 (ห้องเลขที่ 19) ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2251-2042 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 21 ม.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 22 ม.ค. 2557

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่