การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 4 -11 ก.พ. 2557  สรค.บช.

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 4 -11 ก.พ. 2557  สรค.บช."

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12670 หรือ
ตำแหน่ง: สรค.บช.
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 9,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 11 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน ด้วยกองซ่อมบำรุงรถสินค้าเขตบางซื่อ ศูนย์ซ่อมบำรุง ด้านลากเลื่อน ฝ่ายการชา่งกล การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานจำนวน 1 อัตรา เพศชาย คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ประเภทอุตสาหกรรม

สมัครงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย งานราชการ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 57 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ที่กองซ่อมบำรุงรถสินค้าเขตบางซื่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตรงข้ามสถานีหมอชิตใหม่ ถ.กำแพงเพ็ชร 2 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.025370184

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 12 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ: 13 ก.พ. 2557

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -21 ก.พ. 2557  นักการ

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -21 ก.พ. 2557  นักการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12669 หรือ
ตำแหน่ง: นักการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน: 9,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 21 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกองบริหารงานทั่วไป เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

ด้วยกองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อทำหน้าที่นักการ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 300.- บาท 

อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์

สมัครงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 57 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ การรถไฟแห่งประเทศไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ตึกบัญชาการรถไฟฯ ชั้น 1 ห้อง 102 แผนกสารบรรณ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสารบรรณ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 022204205 หรือ 026218701 ต่อ 4205,5206

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ก.พ. 2557
สอบวันที่: 25 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ: 26 ก.พ. 2557

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่