การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -22 เม.ย. 2557  พนักงานการบัญชี

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -22 เม.ย. 2557  พนักงานการบัญชี"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13336 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 300.-/วัน
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 22 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สมัครงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 57 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ การรถไฟแห่งประเทศไทย :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 23 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 24 เม.ย. 2557

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 4 -22 เม.ย. 2557  เสมียนหรือพนักงานบริหารทั่วไป

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 4 -22 เม.ย. 2557  เสมียนหรือพนักงานบริหารทั่วไป"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13335 หรือ
ตำแหน่ง: เสมียนหรือพนักงานบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 22 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศแผนกบริหารงานทั่วไป ศูนย์อาคารและสถานที่ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 

ด้วยแผนกบริหารงานทั่วไป ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

สมัครงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 57 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 23 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 28 เม.ย. 2557

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 10 -29 เม.ย. 2557  พนักงานบริหารงานทั่วไป

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 10 -29 เม.ย. 2557  พนักงานบริหารงานทั่วไป"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13334 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 300.-/วัน
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 29 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกองทางถาวร ศูนย์ทางถาวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

สมัครงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 57 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 30 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 02 พ.ค. 2557

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 10 -30 เม.ย. 2557  ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

"การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 10 -30 เม.ย. 2557  ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13333 หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 300.-/วัน
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 30 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน ด้วยศูนย์วิชาการและโทรคมนาคม ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 7 อัตรา

สมัครงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2557 สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 57 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 06 พ.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 07 พ.ค. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่