จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-28 ก.พ. 2560 |รวม 94 อัตรา

จุฬาฯ

จุฬาฯ

ลิงค์: https://iqepi.com/36923/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิจัย,เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ,บรรณารักษ์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์,อาจารย์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน,เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ,พยาบาล,เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง,วิศวกร,เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา,นิติกร,สัตวแพทย์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 94
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**จุฬาฯกรุงเทพมหานคร

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ

ใบประกาศ
เริ่มรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประสานงานวิจัย) P7 จำนวน 1 อัตรา
22/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 จำนวน 1 อัตรา
22/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา
21/12/2559
5/1/2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
6/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P6 จำนวน 1 อัตรา
22/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา
22/12/2559
5/1/2560
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา
21/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์ P6 จำนวน 1 อัตรา
22/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์กฎหมายและนิติการ นิติกร P7 จำนวน 2 อัตรา
22/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา
22/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา
15/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา
22/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา
7/12/2559
5/1/2560
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา
8/12/2559
5/1/2560
สถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 2 อัตรา
13/12/2559
5/1/2560
คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา
13/12/2559
5/1/2560
สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา
22/12/2559
5/1/2560
คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา
23/12/2559
5/1/2560
คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา
20/12/2559
5/1/2560
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา
21/12/2559
5/1/2560
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
22/12/2559
5/1/2560
สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
20/12/2559
5/1/2560
คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 จำนวน 1 อัตรา
15/12/2559
5/1/2560
คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา
15/12/2559
5/1/2560
คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา
22/12/2559
5/1/2560
คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (เทคนิคการแพทย์) P7 จำนวน 1 อัตรา
13/12/2559
5/1/2560
บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา
13/12/2559
5/1/2560
คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา
9/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักงานการทะเบียน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา
16/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา
22/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
7/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารระบบกายภาพ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ประปา) P8 จำนวน 3 อัตรา
7/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 2 อัตรา
7/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา
7/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
26/10/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 3 อัตรา
7/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารระบบกายภาพ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา
7/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารระบบกายภาพ วิศวกรไฟฟ้า P7 จำนวน 1 อัตรา
7/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารระบบกายภาพ วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา
7/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารระบบกายภาพ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (โยธา) P8 จำนวน 3 อัตรา
7/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำโรงพยาบาลคณะฯ
14/11/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา
7/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารระบบกายภาพ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างแอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา
22/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา
7/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา
21/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
14/11/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะอักษรศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา
22/12/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำศัลยกรรมผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด ร.พ.
14/11/2559
5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำหออภิบาลผู้ป่วยใน ร.พ.
14/11/2559
5/1/2560
คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
21/12/2559
8/1/2560
คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชารังสีวิทยา
21/12/2559
8/1/2560
คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
19/12/2559
12/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
13/12/2559
13/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
13/12/2559
13/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
13/12/2559
13/1/2560
คณะสหเวชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 อัตรา
2/12/2559
15/1/2560
(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
20/12/2559
15/1/2560
(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
20/12/2559
15/1/2560
สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 จำนวน 1 อัตรา
20/12/2559
20/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
21/11/2559
20/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
21/11/2559
20/1/2560
สำนักงานวิทยทรัพยากร บรรณารักษ์ P7 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
27/12/2559
20/1/2560
คณะสหเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P6 จำนวน 1 อัตรา
27/12/2559
20/1/2560
สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
13/12/2559
20/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา
22/12/2559
23/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 จำนวน 3 อัตรา
22/12/2559
23/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P8 จำนวน 1 อัตรา
22/12/2559
23/1/2560
(ขยายเวลา) สถาบันวิจัยสังคม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา
22/12/2559
30/1/2560
(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร P5 จำนวน 1 อัตรา
1/12/2559
31/1/2560
คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ P5 จำนวน 1 อัตรา
20/12/2559
31/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
26/12/2559
31/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
2/12/2559
31/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา
27/12/2559
4/2/2560
สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
15/12/2559
4/2/2560
สำนักงานวิทยทรัพยากร บรรณารักษ์ P7 วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
15/12/2559
4/2/2560
สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
20/12/2559
4/2/2560
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา
15/12/2559
28/2/2560

สมัครงาน จุฬาฯ งานราชการ กรุงเทพมหานคร จุฬาฯ รับสมัคร สอบ จุฬาฯ2560 สอบ จุฬาฯ 60 ehenbook.com จุฬาฯ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ จุฬาฯ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ จุฬาฯ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

 

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่