ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -08 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย (Team Leader) ทีมธุรกิจการเกษตร 3

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -08 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย (Team Leader) ทีมธุรกิจการเกษตร 3”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15722 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย (Team Leader) ทีมธุรกิจการเกษตร 3
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 08 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
Youtube: iqepin
LINE it!
LINE @iqepi
เพิ่มเพื่อน
QR คลิกที่นี่

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่าย (Team Leader) ทีมธุรกิจการเกษตร 3 ระดับเทียบเท่าผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย FVP สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 1 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities) ดังนี้

กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งด้านการตลาดและการบริหารงาน
บริหารจัดการ Portfolio ของลูกค้าสินเชื่อขนาดใหญ่ในกลุ่มธุรกิจการเกษตร
กำกับดูแลการอำนวยสินเชื่อ การติดตามคุณภาพของสินเชื่อ และการปรับปรุงหนี้
ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการเงิน การลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
กำหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจของธนาคารโดยการขายผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภทให้กับลูกค้าในลักษณะ One Stop Service
กำกับดูแลการประสานงานกับสายงานบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติ / กลั่นกรองสินเชื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications) ในแต่ละทีม ตามรายละเอียด ดังนี้

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ / บริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ อย่างน้อย 7-10 ปี
มีประสบการณ์บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ปรับโครงสร้างหนี้ การเงินธุรกิจ Debt Capital Markets การลงทุนในธุรกิจธนาคาร และ/หรือตลาดโลก
สามารถสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงธุรกิจที่ประสบความสำเร็จใหม่ การสิ้นสุดการทำธุรกรรม และพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
มีทักษะการบริหารจัดการทีม และ Portfolio ขนาดใหญ่
มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
มีความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
มีความรู้ในกระบวนการทำงานด้านผลิตภัณฑ์ (Cash Management, Trade Finance และ FX)
มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ Derivatives และ Structured Financing

ขั้นตอนการรับสมัคร

การรับสมัคร ทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัคร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น และเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล E-mail : hr.recruit@ktb.co.th

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคารได้ ดังนี้

เขียนจดหมายสมัครงาน พร้อมกับกรอกประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน ได้แก่

– งานและความรับผิดชอบปัจจุบัน

– ผลงานในอดีตที่ภูมิใจ

– จุดเด่นในการปฏิบัติงาน

– ประสบการณ์หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ

– โปรดแจ้งข้อมูลที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับการรับท่านเข้าปฏิบัติงาน

– ผลตอบแทนที่ต้องการ

เอกสารประกอบการสมัคร

– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
– เอกสารการศึกษา
– สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร ตำรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร

แนบเอกสารการสมัครงานข้างต้นแล้วส่งมาที่ Email: hr.recruit@ktb.co.th

(โปรดระบุตำแหน่งที่สมัครให้ชัดเจน)

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2557

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล
ทดสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน

และธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น
หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2208-7738

E-mail : hr.recruit@ktb.co.th

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่