ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -29 ม.ค. 2557  พนักงานระดับ 4-5

"ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -29 ม.ค. 2557  พนักงานระดับ 4-5"

ลิงค์: https://iqepi.com/12505/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานระดับ 4-5
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


พนักงานระดับ 4-5 ธนาคารออมสิน

ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก

อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว 

สมัครงาน ธนาคารออมสิน งานราชการ ธนาคารออมสิน รับสมัคร สอบ ธนาคารออมสิน 2557 สอบ ธนาคารออมสิน 57 ธนาคารออมสิน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารออมสิน :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

 

  • กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน เช่น วุฒิการศึกษา, Transcript, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (สด8 สด43)
  • กรุณาระบุประเภทเอกสารให้ชัดเจน เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ง่าย เช่น "Transcript ปริญญาตรี.jpg" หรือ "สำเนาทะเบียนบ้าน.jpg"
  • เอกสารแนบแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB. ชื่อไฟล์ไม่ควรยาวเกิน 50 ตัวอักษร และต้องเป็นไฟล์ .jpg,png,gif,pdf,doc,xls เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่