บรรยากาศการรายงานตัวที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

บรรยากาศการรายงานตัว

ลิงค์: https://iqepi.com/42290/ หรือ
เรื่อง: ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต


บรรยากาศการรายงานตัว เปิดรับสมัครสอบ

วันแรกของที่รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 1 ก.พ. 2561

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่