ปปส. เปิดรับสมัครผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (30 ก.ย. – 2 ต.ค. 2556)

ปปส. เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: 
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

๑. ใบสมัครสำหรับผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลำดับที่ ๑๐๑-๑๑๐ ตาม ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ในการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติ การ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สมัครที่นี่Youtube: iqepin
LINE it!
LINE @iqepi
เพิ่มเพื่อน
QR คลิกที่นี่

๒. ใบสมัครสำหรับผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลำดับที่ ๑๐๓, ๑๑๕, ๑๒๐, ๑๒๓-๑๒๙ ตาม ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ในการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ งาน ของสำนักงาน ป.ป.ส. ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สมัครที่นี่

วิธีการสมัครงาน ปปส. :

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ก.ย. – 2 ต.ค. 2556

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่