ประกาศผลสอบกรุงเทพมหานคร สอบ กทม. ครั้งที่ 1/2555

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2555

*** Click ที่ชื่อประกาศด้านล่างนี้ เพื่อ download ประกาศในรูปแบบ PDF

 

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
  เอกสารแนบท้ายประกาศผลการสอบข้อเขียน
 
 
: ผลสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2555
   
  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  ุเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่