ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบ 24 -28 มี.ค. 2557  พนักงานสื่อสาร

"ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบ 24 -28 มี.ค. 2557  พนักงานสื่อสาร"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13190 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 14,400
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 – 28 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร สำนักงาน ป.ป.ช. (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญยาจ้าง ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร ได้มีประกาศลงวันที่  5 มีนาคม 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญยาจ้าง ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร สำนักงาน ป.ป.ช. โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-14 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ และได้มีประกาศลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร สำนักงาน ป.ป.ช. โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-21 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี ไปแล้วนั้น

เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกจนำวนน้อยไม่เพียงพอต่อการคัดเลือก ดังนั้น จึงขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกต่อไปเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 24-28 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ภายในวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำป ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี และ Website: http://www.nacc.go.th  ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกเป็นไปตามประกาศลงวันที่ 5 มีนาคม 2557

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557

(นายวิทยา อาคมพิทักษ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ประธานอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ

สมัครงาน ป.ป.ช. งานราชการ นนทบุรี ป.ป.ช. รับสมัคร สอบ ป.ป.ช. 2557 สอบ ป.ป.ช. 57 ป.ป.ช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ป.ป.ช. :สมัครด้วยตนเอง  

ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่