ผลสอบท้องถิ่นภาคเหนือเขต1

ผลสอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/41715/ หรือ
เรื่อง: ภาคเหนือเขต1


ผลสอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค. จำแนกตาม ภาค/เขต และตำแหน่ง

(7) กลุ่มภาคเหนือ เขต 1

ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลำปาง 8. จังหวัดลำพูน

• กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

แหล่งที่มา: http://www.dlaapplicant2560.com

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่

ผลสอบท้องถิ่นภาคเหนือเขต1

ผลสอบท้องถิ่น”

ลิงค์: https://iqepi.com/41715/ หรือ
เรื่อง: ภาคเหนือเขต1
(เพิ่มเติม…)

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่