มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบ 2 -16 พ.ค. 2557  นักวิชาการศึกษา,นักตรวจสอบภายใน

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบ 2 -16 พ.ค. 2557  นักวิชาการศึกษา,นักตรวจสอบภายใน"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13523 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,300
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 16 พ.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 13300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน ด้านคอมพิวเตอร์ (หากสามารถจัดรายการได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)
– ทดสอบความรู้ความสามารถในการอ่านข่าว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
– ทดสอบความรู้ความสามารถในการจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 13300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ (ศึกษาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตรวจสอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (คะแนน ๕๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับบัญชีขั้นต้น
– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของ ส่วนราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการจัดทำบัญชี เงินรายได้

สอบปฏิบัติ (คะแนน ๕๐ คะแนน)
– ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบสัมภาษณ์ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับ งานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

สมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานราชการ กรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัคร สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2557 สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่