ร่างรัฐธรรมนูญ –  ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อลงมติ

ร่างรัฐธรรมนูญ

“ร่างรัฐธรรมนูญ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32462/ หรือ
เรื่อง: ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อลงมติ


  ใบตกเติมคำผิดในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (27 ส.ค. 2558)
  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ) (22 ส.ค. 2558)

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่