วิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 -26 ต.ค. 2557  ครูผู้ช่วย

“วิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 -26 ต.ค. 2557  ครูผู้ช่วย”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15953 หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,690
อัตราว่าง: 32
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 26 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มติ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/2413 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท ในคุณวุฒิ และทาง ดังรายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

สมัครงาน วิทยาลัยชุมชน งานราชการ วิทยาลัยชุมชน รับสมัคร สอบ วิทยาลัยชุมชน 2557 สอบ วิทยาลัยชุมชน 57 วิทยาลัยชุมชน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ วิทยาลัยชุมชน :ตนเอง  

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้รับการสอบแข่งขันให้ดติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือวิทยาลัยชุมชนทุกแ่หง ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถดูรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcca.go.th หรือสอบถามรายละเอียดในการสมัครได้ที่สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง หมายเลขโทรศัพท์อยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่