ศาลฎีกา รับสมัคร “พนักงานเดินหมาย” (บัดนี้-12 ก.ค.56)

สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง “พนักงานเดินหมาย” ในสำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา

ระัดบการศึกษา ม.ต้น มีใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส่วนช่วยอำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา (อาคารศาลยุติธรรม) ถ.ราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี่

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่