ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -30 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่พัสดุ (ป.ตรีทุกสาขา)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

“ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร”

ลิงค์: https://iqepi.com/32544/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ (ป.ตรีทุกสาขา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็ฯผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยา

เนื่องด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์มานุษญวิทยาสิรินธร จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  1. การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. มีความสามารถในการคำนวณต้นทุน และมีความละเอียดรอบคอบ
  4. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  7. มีบุคลิกและมนุษญสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นๆ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารสัญญา งานตรวจรับและส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง งานครุภัณฑ์ งานจ้างเหมาบริการรายปี และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร งานราชการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รับสมัคร สอบ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร2558 สอบ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 58 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร :ตนเอง  

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของศูนย์ www.sac.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ ศูนย์มานุษญวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณ๊ย์ต้นทาง) และศูนย์ฯ จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2880-9429 ค้อ 3212

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ประกาศ |

อัพเดต!! วันนี้มีอะไรใหม่